מהי בקשת פטנט בינלאומית (בקשת PCT)?

 

בשנת 1970 נחתמה בוושינגטון אמנה שנועדה להביא לשיתוף פעולה בינלאומי בנושאי הגנה על אמצאות. האמנה כונתה Patent Cooperation Treatyוהיא מוכרת בקיצור PCT. אמנת ה- PCTהינה אחת מן האמנות של WIPO.

 

מרבית מדינות העולם חתומות על אמנת ה- PCT. בין המדינות שאינן חתומות עליה נמצאות ארגנטינה וטאיואן.

 

אמנת ה- PCTמהווה מעין חוק פטנטים בינלאומי לפיו נבחנות בקשות הפטנט שמוגשות כבקשות PCT)בקשות PCTידועות גם כ"בקשות בינלאומיות"(. האמנה מאפשרת בחינה אחת של בקשה יחידה, שמוגשת למשרד פטנטים שבוחן לפי חוקי האמנה. בהמשך רשות החיפוש הבינלאומית מפיקה דו"ח חיפוש שמתפרסם והופך זמין לעיון הציבור, ולבעל הבקשה ניתנת אפשרות להגיב על תוצאות דו"ח החיפוש, אם ירצה בכך. לבסוף מופק דו"ח בינלאומי מקדמי על היותה של האמצאה ראויה לפטנט. דו"ח זה הינו מעין חוות דעת של בוחן ה- PCTעל מידת הפטנטביליות של האמצאה.

 

בתום 30 חודש ממועד הגשתה של בקשת הבכורה )מ"תאריך הבכורה"(על בעל בקשת ה- PCTלהחליט אם הוא מעוניין להגיש את הבקשה באחת או יותר מהמדינות החברות באמנה, שם תחשב הבקשה כבקשה לאומית. אם יחליט שלא להגיש אותה בשום מדינה, תוקף הבקשה יפקע ובעל האמצאה יאבד את זכויותיו בה. חשוב לציין שהדו"ח המקדמי אינו מחייב ובהחלט אפשרי מצב בו הדו"ח המקדמי יקבע שהאמצאה אינה ראויה לפטנט בעוד שבאחת או יותר מהמדינות ניתן יהיה לקבל פטנט בכל זאת. המצב ההפוך אפשרי גם כן, לפיו הדו"ח המקדמי יכול לקבוע שהאמצאה ראויה לפטנט ואילו משרדי הפטנטים הלאומיים יסרבו להעניק עליה פטנט מסיבות כאלו ואחרות הנוגעות לחוק המקומי.

 

כלומר, אמנת ה- PCTאינה מאפשרת קבלת פטנט בינלאומי, אלא היא מהווה רק מנגנון שמאפשר קבלת חוות דעת על היותה של האמצאה ראויה לפטנט, וכן היא מאפשרת לדחות את הגשת הבקשות הלאומיות ועל ידי כך לדחות הוצאות כספיות ניכרות.